Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen Suzan Abbink - voor Paarden en haar klanten.

 1. Ik stel geen diagnoses, behandelingen zijn geen vervanging voor een dierenarts.
 2. Van te voren melden als er op stal een besmettelijke ziekte aanwezig is zodat ik maatregelen kan treffen ivm besmettelijkheid en voorkomen verspreiding.
 3. U dient ervoor te zorgen dat het paard schoon, droog en op adem is als Suzan Abbink – voor Paarden op locatie komt voor een behandeling. Indien dit niet het geval is zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 4. Alle diensten van Suzan Abbink - voor Paarden geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Suzan Abbink - voor Paarden is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk tijdens behandeling en gevolgen voor het paard na de behandeling.
 5. Suzan Abbink - voor Paarden kan geen resultaten garanderen, wel inspanning voor een zo goed mogelijk resultaat en advies.
 6. Betaling bij voorkeur contant  of overmaken binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 7. Tarieven kunnen ten alle tijden worden aangepast.
 8. Door het afnemen van een behandeling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Suzan Abbink - voor Paarden, gevestigd aan Enterweg 13A te Wierden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Suzan Abbink – voor Paarden, tnv. Suzan Abbink , Enterweg 13A 7642NB Wierden, Nederland 0625321966 www.suzanabbink.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Suzan Abbink - voor Paarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Suzan Abbink - voor Paarden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Suzan Abbink - voor Paarden verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Suzan Abbink - voor Paarden neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suzan Abbink - voor Paarden) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Suzan Abbink - voor Paarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens < 7 jaar, of zolang je gebruik maak van mijn diensten
 
Personalia < 7 jaar, of zolang je gebruik maak van mijn diensten
Adres < 7 jaar, of zolang je gebruik maak van mijn diensten
Afspraken in mijn agenda < 7 jaar, voor de belasting

Delen van persoonsgegevens met derden

Suzan Abbink - voor Paarden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik Suzan Abbink - voor Paarden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suzan Abbink - voor Paarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Suzan Abbink - voor Paarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Suzan Abbink - voor Paarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier op de website www.suzanabbink.nl, telefonisch via 06-25321966 of via [email protected]